Lokaty pomiędzy bankami

Rynek finansowy w Polsce jest bardzo różnorodny i zmienny. Często występują sytuacje, w których bank posiada pewne nadwyżki finansowe lub deficyty. W takich przypadkach możliwa jest migracja środków między bankami. Jest to tak zwane użyczanie pieniędzy pod depozyt, za który pobierana jest oczywiście opłata wyrażana procentowo względem konkretnej kwoty. Opłatę w tym wypadku ponosi bank, który wypożycza od drugiego kwotę depozytową. Tego typu transakcje znane były już kilkadziesiąt lat temu, widocznie jednak sektor ten rozwinął się dopiero kilka lat temu. Pomagają zachować równowagę finansową, która wynika na przykład ze zmiany wartości walut.

Popularne lokaty międzybankowe

Kategoria lokat międzybankowych jest obszerna i obejmuje ich kilka rodzajów. Każdy z nich uzależniony jest od okresu trwania danej lokaty. Do najpopularniejszych należą lokaty jednodniowe, które dzielą się na kolejne podkategorie. Lokata overnight to najczęściej wybierane przez banki rozwiązanie. Placówki podpisując umowę w tym samym dniu realizują pożyczkę, która zwracana jest na następny dzień od jej podpisania. Lokata tomorrow next realizowana jest na przełomie tak naprawę trzech dni – jednego dnia podpisywana jest umowa określająca charakter pożyczki, następnego dnia przelewane są pieniądze, które kolejnego dnia według umowy mają być zwrócone. Trzecią lokatą zaliczaną do najpopularniejszych jeżeli chodzi o kategorię jednodniową to lokata spot next. Podpisana umowa realizowana jest w przeciągu dwóch dni, po wpłacie ma być ona zwrócona w dniu następnym. Tego typu lokaty są obecnie na porządku dziennym i coraz więcej banków decyduje się na takie transakcje finansowe ponieważ pozwalają one zachować płynność finansową placówek bankowych.

Inne lokaty międzybankowe

Pomimo faktu, że lokaty jednodniowe są najczęściej wybieranymi, banki mogą zdecydować się również na inne opcje współpracy międzybankowej. Możliwe są lokaty na okres tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Każda z tych dłuższych lokat przewiduje przepływ gotówki do drugiego banku dzień po podpisaniu umowy regulującej warunki lokaty. Oczywiście placówki bankowe mogą również zdecydować się na inne formy współpracy określane indywidualnymi warunkami.