Czy warto połączyć lokaty bankowe z innymi instrumentami inwestycyjnymi?

Łączenie wielu instrumentów inwestycyjnych oraz oszczędnościowych to bardzo dobra perspektywa. To po prostu strategia zrównoważonej dywersyfikacji. Akurat strategia dywersyfikacji mówi potocznie o tym, aby nie wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka. Dla doświadczonego inwestora z dobrą strategią zarządzania ryzykiem to nie ma już wielkiego znaczenia, natomiast dla początkującego w świecie inwestycji dywersyfikacja jest kluczem do nauki, a także do generowania w miarę bezpiecznych zyskach. W jaki sposób opłaca się jednak łączyć instrumenty inwestycyjne z lokatami bankowymi?

Poduszka bezpieczeństwa i lekki zysk przydaje się zawsze

Lokata bankowa to można powiedzieć poduszka bezpieczeństwa z perspektywy inwestora indywidualnego. Taka poduszka bezpieczeństwa charakteryzuje się maksymalną płynnością, a nawet generowaniem niewielkiego oprocentowania obliczonego w skali tygodniowej, miesięcznej, czy rocznej. Inwestorom indywidualnym nie zaleca się jednak zakładania lokat rocznych, ponieważ bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której utrzymujesz lokatę przez tak długi czas. Najlepiej generować zyski możliwie najszybciej. To pozwala chociaż częściowo pokrywać prowizje w domach maklerskich.

Z czym zatem najlepiej łączyć lokaty bankowe?

Przede wszystkim stawiaj na szybkie inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje. Na pierwszym etapie połączenie lokat bankowych z akcjami spółek dywidendowych opłaca się najbardziej. Dlaczego? Lokata generuje, np. roczny zysk, a akcje spółek dywidendowych dzielą się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem w postaci dywidendy. Oczywiście najlepiej zainwestować w akcje po najniższej cenie, bo wtedy zapewnisz sobie większe zyski z dywidendy i z samego wzrostu wartości papierów wartościowych w przyszłości. Lokaty bankowe zestawiasz bezpośrednio z kontem w domu maklerskim. Przelewy obecnie wykonuje się w multimedialnym panelu, a zatem pieniądze przechodzą z konta na konto nawet po kilku godzinach od zaakceptowania zlecenia. Kolejny pomysł dotyczy połączenia lokaty bankowej z obligacjami korporacyjnymi. Obligacje pochodzą od spółek giełdowych. Najczęściej zbiórka pieniędzy z obligacji jest przeznaczona na konkretne projekty inwestycyjne, o których możesz poczytać w prospektach. Obligacje korporacyjne generują stosunkowo niezłe oprocentowanie, a jednocześnie łatwo nimi handlować w razie wykrycia problemów z płynnością spółki. Niektórzy inwestorzy tworzą powiązania między lokatami bankowymi, a funduszami celowymi (inwestycyjnymi). Niestety fundusze pobierają prowizje za zarządzanie kapitałem, a także za wszystkie przesunięcia. Lepiej zatem tworzyć portfel samodzielnie, nawet w ograniczonej perspektywie czasowej. Przynajmniej w ten sposób zdobywasz wiedzę ekonomiczną, która odbije się pozytywnie po kilku latach.

Najbardziej ryzykowne połączenia dotyczą lokat bankowych i giełdy walutowej Forex, a także innych instrumentów pochodnych, chociażby kontraktów terminowych notowanych na GPW. W instrumentach pochodnych zachodzi ryzyko utraty całości kapitału wraz z innym majątkiem inwestora. Po prostu w instrumentach pochodnych zadłużasz się na zasadzie dźwigni finansowej. Z tego powodu lokata bankowa jako poduszka bezpieczeństwa umożliwia ograniczenie strat, jeżeli inwestycja nie pójdzie zgodnie z założonym kierunkiem. Lokata bankowa przydaje się na etapie odpoczynku inwestora. Pozwala generować niewielkie, ale stałe zyski, a także chronić już wypracowany kapitał. Dodatkowo lokata bankowa poprzez oprocentowanie daje wyrównanie proporcji w opłatach prowizyjnych, czy w opłatach za dostęp do dodatkowych informacji.