Zadłużenie gospodarstw domowych rośnie praktycznie na całym świecie. W niektórych krajach stosuje się bardzo liberalne zasady udzielania kredytów krótkoterminowych nawet osobom bez właściwej zdolności do ich spłaty. To ogromne zagrożenie dla funkcjonowania ekonomii w perspektywie międzynarodowej. W artykule poznasz wpływ kredytu gotówkowego na funkcjonowanie gospodarstw domowych, także w odniesieniu do norm makroekonomicznych.