Segregacja lokat bankowych jest niezbędna w okresie obowiązywania bardzo niskich stóp procentowych. Ostatnie komunikaty z Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że sytuacja w polityce monetarnej nie zmieni się prawdopodobnie na przestrzeni następnych lat. To sygnalizuje inwestorom indywidualnym, aby podeszli znacznie lepiej do typowania wartościowych narzędzi oszczędnościowych.