Tendencje długoletnie

Od kilku lat KNF wskazuje tendencje wzrostową dla klientów indywidualnych, czyli dla sektora gospodarstw domowych. Są to wskaźniki wyrastające ponad 5% jednak nie przekraczające zbyt znacznie 10%, co świadczy o ugruntowanym i stabilnym wzroście. Oczywiście w czasie niedawnego kryzysu gospodarczego nastąpiło znaczące wyhamowanie w ogólnym przepływie finansowym, jednak makro markery nie odnotowały jednak większych zmian globalnych. Tutaj znajdziesz tani kredyt gotówkowy kalkulator kliknij strone i oblicz ratę.

Kryzys i po kryzysie

Przed kryzysem finansowym bardzo często kredyt gotówkowy zaciągany pozostawał na cele rozwoju zawodowego, spełnienia marzeń, wymarzonego urlopu i ogólno pojętej realizacji samego siebie. Tendencja ta zmieniła się diametralnie po kryzysie, ponieważ na dzień dzisiejszy najczęstszymi opcjami są podstawowe remonty mieszkań czy zakup w sektorach RTV/AGD. Wpływ na ten stan ma nie tylko wspominany wyżej kryzys. Społecznie Polacy nie byli przygotowani w większości na tak luźny dostęp do opcji kredytowych. Zaowocowało to brakiem wyobraźni przy doborze wysokości kredytu, czasu jego spłaty oraz zwłaszcza wysokości raty miesięcznej spłaty. Po części winne czują się temu stanowi także banki, ponieważ prowadząc dość luźna politykę kredytowania dopuszczały klientów, którzy nie spełniali minimalnych warunków dla ich produktów.

Zaostrzenie kryteriów dla pożyczkobiorców

Naturalnym stanem rzeczy po tych doświadczeniach było zaostrzenie liberalnej polityki banków. Bank zaostrzył kryteria bilansu średniego przychodu gospodarstwa domowego w odniesieniu do zasad kredytowania. Na szeroką skalę zaczęto monitorować potencjalnych kredytobiorców w bazach danych dłużników oraz historii kredytowej. Pozwoliło to na otrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno po stronie banku jak i po stronie klienta. Utworzyła się przez to w konsekwencji kolejna płaszczyzna rynku finansowego, a mianowicie kredyty oferowane przez parabanki i skoki.

Bank a instytucja około bankowa

Różnice między ofertami banków, a instytucji około bankowych są dość transparentne i dość jasno określają target dla jednej i drugiej grupy. Oferty banków nadal są w większości liczby przypadków ofertą bardziej korzystną finansowo, pod względem ceny obsługi i ogólnych zasad, jednak są one obostrzone dość restrykcyjnymi wymaganiami od potencjalnego klienta. Z kolei instytucje około bankowe instytucje zapewniają stosunkowo szybki i łatwy dostęp do kredytu, jednak obciążone są one trochę większymi opłatami różnego typu. W ogólnym rozrachunku klient, który nie może uzyskać kredytu w banku, korzysta z minimalnie droższego, ale dostępnego dla niego rozwiązania.

Wyższa dostępność ma swoją cenę

Szansą dla rozwoju rynku instytucji parabankowych było wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji związanych z wytycznymi dla banków w jaki bardzo restrykcyjny sposób należy sprawdzić potencjalnego klienta. Parabanki nie podlegają jurysdykcji KNF co nie obliguje ich do stosowania wcześniej wspomnianych rekomendacji. Do tego nie podlegają zapisom prawa bankowego, co dodatkowo odróżnia je od banku. Bazują one na środkach własnych, a nie w odróżnieniu od banków, na środkach deponowanych przez klientów, co w świetle obowiązującego prawa jest zdecydowanie inną formą działalności. Dostępność pożyczek instytucji około bankowych można wyłonić jeszcze w innym znaczeniu niż do tej pory przedstawiono. Bardzo często wchodzą one wręcz do domostw swoich potencjalnych klientów. Największą instytucją na tym polu jest firma angielska, uważana za swoistego potentata w omawianej dziedzinie, która zarówno konsultacje wstępne, podpisanie umów, ale i także okresowe spłaty rat kredytu dokonuje w domostwie klienta.

Społeczność internetowa także pożycza

Rozwijaną od kilku lat, jeszcze nie tak szeroko znaną formą, jest kredyt gotówkowy uzyskiwany na platformach społecznościowych. W tym momencie poszczególni użytkownicy partycypują w odpowiednim procencie w całościowej kwocie kredytu, a z każdej raty spłaty naliczany jest im należny procent zwrotu.